Ett gott skratt förlänger livet

En gammal sannning, det är “ett gott skratt förlänger livet och är bästa medicinen”. Det ligger till grund för så kallad humorterapi. Bland annat bygger denna terapi på att skrattet har en lång rad positiva effekter på såväl fysiska, psykiska som själsliga funktioner.

Det finns dessutom ett eget forskningsområde som även kallas gelotologi som då forskar på effekten av skratt på människors hälsa. 

Inom forskning har man sett att skratt:

  • Frigör endorfiner, vilket minskar muskelspänning. Detta kan ha positiv effekt på smärta, både mentalt och fysiskt.
  • Ökar vår livsglädje och livskvalitet
  • Skratt till följd av att titta på en komedi, ger positiv påverkan på vår kärlhälsa.
  • Det minskar risken för stroke och hjärtsjukdom
  • Minskar stress, depression, sorg, ångest och ilska. Man kan säga att det generellt balanserar
  • känslor.
  • Ökar gemenskapen mellan personer, även för dem som har en sämre kommunikationsförmåga.

Så se på mer skämtvideos, läs roliga historier och ha så skoj du bara kan, alltid. Det gör att du mår bättre och lever längre!

24 Oct 2022